Agile Scrum: een uitkomst voor Portfoliomanagement

Agile Scrum staat enorm in de belangstelling en niet voor niets. Professionele teams zie je groeien als ze zelfsturend en zelf-organiserend mogen gaan werken. Tel daarbij op dat aan het eind van iedere sprint altijd een werkende oplossing wordt opgeleverd en je begrijpt dat ook klanten/gebruikers enthousiast worden van deze manier van werken.

Maar er is meer. Een over het hoofd gezien voordeel is de rust die Agile Scrum kan geven bij het managen van het projectportfolio. Richard Weber illustreert dit aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Agile Scrum staat enorm in de belangstelling en niet voor niets. Professionele teams zie je groeien als ze zelfsturend en zelf-organiserend mogen gaan werken. Tel daarbij op dat aan het eind van iedere sprint altijd een werkende oplossing wordt opgeleverd en je begrijpt dat ook klanten/gebruikers enthousiast worden van deze manier van werken.

Lees “Agile Scrum: een uitkomst voor Portfoliomanagement” verder

Portfoliomanagement als luchtverkeersleiding over veranderingen

Alle veranderingen, bedrijfsmatig of persoonlijk, kunnen pas plaatsvinden als de wil er is. Als de wil om iets te doen groter is dan de wens het zo te laten, komen we in beweging. Stoppen met roken, meer gaan sporten, gewicht kwijtraken, we herkennen dit vast allemaal. Bedrijfsmatige veranderingen zijn precies zo. Waar moet je rekening mee houden als je wil veranderen?

Rolf Teekens vertelt stap voor stap waar je rekening mee moet houden en geeft tips om veranderingen zo goed mogelijk toe te passen, zodat je 2015 met vertrouwen tegemoet kan gaan?

Het jaar is bijna afgelopen. Bijna automatisch denk ik dan terug aan wat er dit jaar allemaal is gedaan, hoe we dit hebben bereikt, wat we daaruit hebben geleerd en hoe we dit willen vertalen naar volgend jaar. Dit deel van het jaar staat de Deming cirkel dus iets gedraaid. En zelf denk ik dat we dit jaar meer hebben geleerd dan ooit. En hoe gaan we daarmee 2015 met vertrouwen tegemoet?

Lees “Portfoliomanagement als luchtverkeersleiding over veranderingen” verder

Beginnen met Agile Scrum – Voorkom een valse start

Het besluit is genomen: “We gaan met Agile Scrum beginnen voor onze projecten!”. “Sneller, beter resultaat, binnen tijd en budget, en met minder documentatie meer doen.” en “Meer vrijheid binnen ons team om keuzes te maken en zelfsturend te zijn!” om maar eens wat verwachtingen te noemen. Helaas zien we met regelmaat dat organisaties na enkele maanden teleurgesteld Agile Scrum weer aan de kant schuiven. Jammer, want daarmee laat de organisatie kansen liggen. Wat is nou de oorzaak hiervan en hoe kunnen we deze problemen aanpakken?

Richard Weber geeft een lijst van 5 valkuilen bij het beginnen met Agile Scrum en hoe je hier als team en organisatie mee om kan gaan.

Het besluit is genomen: “We gaan met Agile Scrum beginnen voor onze projecten!”. “Sneller, beter resultaat, binnen tijd en budget, en met minder documentatie meer doen.” en “Meer vrijheid binnen ons team om keuzes te maken en zelfsturend te zijn!” om maar eens wat verwachtingen te noemen. Helaas zien we met regelmaat dat organisaties na enkele maanden teleurgesteld Agile Scrum weer aan de kant schuiven. “Het werkt niet binnen onze organisatie. Het resultaat valt zwaar tegen.” Jammer, want daarmee laat de organisatie kansen liggen. De oorzaak ligt meestal bij het onvoldoende voldoen aan de randvoorwaarden die Agile Scrum nu eenmaal nodig heeft om succesvol te zijn. Hieronder volgen 5 veelvoorkomende valkuilen wanneer men met Agile Scrum begint. Gelukkig zijn deze opstartproblemen inmiddels bekend en is er ook relatief eenvoudig wat aan te doen.

Lees “Beginnen met Agile Scrum – Voorkom een valse start” verder

Ik wil draagvlak creëren!

In projecten en tijdens trainingen hebben we nog wel eens discussie over houding van diverse mensen in projecten. Vaak horen we verhalen over draagvlak, maar wat is draagvlak nu eigenlijk? Is het genoeg?

Draagvlak in projecten is ‘het willen steunen van de projectdoelen en de te behalen resultaten’. Maar veelal wordt draagvlak in 1 adem genoemd met begrippen als ‘betrokkenheid’ en ‘commitment’. En ja, we hebben allemaal wel een beeld bij die woorden, maar hebben we het over het zelfde?

Rolf Teekens bespreekt wat draagvlak is, hoe je het creëert en waar je op moet letten.

In projecten en tijdens trainingen hebben we nog wel eens discussie over houding van diverse mensen in projecten. Vaak horen we verhalen over draagvlak, maar wat is draagvlak nu eigenlijk? Is het genoeg?

Draagvlak in projecten is ‘het willen steunen van de projectdoelen en de te behalen resultaten’. Maar veelal wordt draagvlak in 1 adem genoemd met begrippen als ‘betrokkenheid’ en ‘commitment’. En ja, we hebben allemaal wel een beeld bij die woorden, maar hebben we het over het zelfde?

Lees “Ik wil draagvlak creëren!” verder

Waarom een planning niet werkt!

Een planning, we krijgen er allemaal wel eens mee te maken. En het is soms lastig om je er aan te houden, zelfs voor ervaren projectleden of projectleiders! Maar waarom is het nou zo moeilijk? Zijn het de methodes die we gebruiken? Heeft een planning überhaupt wel zin om een planning te maken, als we ons er toch niet aan houden of het uitloopt? Of… zijn het de vele excuses die worden gemaakt waarom een planning faalt? Het zijn een hoop vragen die je kan stellen om het nut en maken van een planning beter te begrijpen.

Rolf Teekens helpt een handje en breekt het op in kleine, begrijpelijke en waarschijnlijk herkenbare stukken.

Er is zoveel te vertellen over projecten en het beheersen ervan, zoveel in de media wat daar over gaat dat het bijna niet voor te stellen is dat ik even niets weet te vertellen. In de dagelijkse trainingen heb ik altijd een scala aan voorbeelden van projecten en actualiteiten die een pragmatisch voorbeeld geven van een goede of slechte toepassing van projectmanagement. Of het de hoeveelheid is wat ik wil vertellen of juist dat ik me niet een “populistische blog schrijver” wil voelen, ik weet het niet, maar het lukt me niet om een stuk te schrijven over planning. En ondertussen ben ik over de deadline heen.

Lees “Waarom een planning niet werkt!” verder